Webové stránky sociálních služeb


Zařízení, která nabízejí sociální služby, musí poskytovat potenciálnímu uživateli služby nebo jeho příbuzným srozumitelným způsobem informace. Je to dokonce dané standardem číslo jedna. Standardy tvoří součást zákona o sociálních službách. To vyžaduje, aby zařízení měly kvalitní webové stránky, na kterých se zájemce o službu dozví vše potřebné během několika kliků.

 malá kancelář

Co by měly tyto stránky obsahovat?

 


      Vkusnou, ale jednoduchou grafiku. Informace jsou velmi zásadní, a proto je, co se týče designu vhodný spíše určitý minimalismus. Přesto je vhodné volit pozitivní barvy, stránky by měly být doplněny jednoduchou slide animací fotografií ze zařízení a života v zařízeních.
kód html


      Samostatnou kapitolou je pak logo, které by mělo být na webových stránkách dostatečně velké. Logo tvoří corporate identity organizace a proto by ho rozhodně neměl vytvářet žádný amatér. Součástí loga by měla být také informace, o jaké zařízení se jedná (příspěvková organizace, zapsaný spolek, obecně prospěšná společnosti atd.).


      Kategorie v menu by mělo být přehledné a srozumitelné v duchu jaké služby nabízíme, kdo jsme, jaké jsou kontakty na nás, co plánujeme, kdo nás financuje.


      Podkategorie nabízí přesnější informace, které jsou pro mnohé často zásadní. V případě například kategorie služby jsou to podkategorie přehled služeb, ceník, podmínky přijetí, dokumenty ke stažení. Zkrátka vše, co potřebuje znát potenciální zájemce o službu. V případě kategorie O nás jsou to pak podkategorie například sídlo organizace, zřizovatel, IČO a DIČO organizace, historie organizace, etický kodex, organizační struktura, veřejné zakázky a v neposlední řadě volná pracovní místa, což jsou informace, které vyhledávají potenciální zaměstnanci.


      Aktuální články. Nechceme tomu říkat blog. PR v sociálních službách je velmi důležitý, protože seznamuje společnost s tím, co se v organizaci děje a nezřídka také bojuje s předsudky.


      Zjednodušené ovládání pro hendikepované – např. Zvuková forma webových stránek.

 


© All Right Reserved