Ekonomika

Jak se říká, každý ovlivňuje každého, svou činností, ať už to je na úrovni konkurence a cenového boje o zákazníky, tak jako spolupracující subjekty na úrovni odběratele surovin a dodavatele. Ekonomika státu je jeden obrovský propletenec, svázaný i uvolněný zákony a jinými zákonnými nařízeními, které někomu mohou přinášet konkurenční výhodu, jinému problémy a komplikace.
ozubená kola ekonomiky nová
Ekonomika je obrovské soukolí rozjeté určitým způsobem, určitou rychlostí, která se může s hospodářským výsledkem jednotlivých podniků snižovat i zvyšovat. Každý ekonomický subjekt má svou nezastupitelnou funkci v tomto soukolí. Dojde-li k tomu, že nějaký podnik z tohoto rozjetého soukolí vypadne, brzy jej nahradí subjekt jiný. Ten má potom vliv na to, zda celková ekonomická situace ve státě roste, či klesá.
Velmi podstatným subjektem, který ekonomiku ovlivňuje, je politická situace a politické rozhodnutí. Zda daně zvýší, či sníží, nařídí dovozní či vývozní clo, či jiné omezení, zvýší daně, především daň z přidané hodnoty, daň silniční i odvody podniků státu v podobě sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců.
ozubená kola ekonomiky zarezlá
Ekonomiku může ovlivnit také dění v jiném státě, jako například neúroda, vývozní embargo, válka, živelné katastrofy a politické rozhodnutí. Například i to, jak se vyvíjí ekonomika jednoho státu, má vliv na ostatní státy, především ty, se kterými spolupracuje, či se kterými je v nějaké mezinárodní organizaci, která se vzniklou nepříjemnou situaci snaží vyrovnat svými dotacemi a mezinárodními půjčkami od mezinárodní banky.
Ekonomika státu, i když vypadá stabilně, je velmi snadno ovlivnitelná vnějšími činiteli a ze stabilní ekonomické situace je rázem situace nestabilní, vyžadující mezinárodní zásahy či pomoc od jiného státu. Je to celosvětové rozjeté soukolí, které když se někde porouchá, pocítí to všichni.

Podobné příspěvky

© All Right Reserved