Tichý společník: vám pomůže rozjet podnikání

Tichý společník je právnická či fyzická osoba, která poskytuje podnikateli vklad, a to na základě smlouvy o tzv. tichém společenství. Tím se tento člověk společně s vámi podílí na vašem podnikání, proto tichý společník dostává z podnikání určitý zisk či předem domluvený podíl. Často se uvádí, že tiché společenství je jedním z druhu podnikání.

Tiché společenství řeší problém toho, že máte dokonalý podnikatelský nápad, ale nedostatek financí na jeho realizaci. Myslete však na to, že ani jedna strana by neměla být v tomto vztahu ztratná. Jak už bylo řečeno tichý společník je součástí podnikání – může tedy nahlížet nejen do účetnictví, má právo si také vyžádat roční zúčtování.

Uzavřete tiché společenství

Tento druh podnikání upravuje občanský zákoník, ve kterém je od roku 2014 uzákoněno jako tiché společenství (dříve tichá společnost – do roku 1992 v hospodářském zákoníku). Nejedná se však o právnickou osobu, vždy jde o závazkový vztah mezi účastníky smlouvy.

Výhodou tichého společenství je zhodnocení investice společníka v podobě podílu na zisku. Což znamená, že pokud je podnikání neúspěšné a nevýdělečné, tichý společník se s tímto neúspěchem veze také. Pro firmu tedy představuje určitou stabilitu. Je dobré vědět, že vklad tichého společníka nemusí být jen ve formě peněz. Společník může investovat v podobě práv, licencí i nemovitých věcích. Takže vkladem mohou být i nepeněžní věci.

V případě ukončení vztahu, tedy zániku smlouvy, musí firma tichému společníkovi vyplatit jeho vklad, a to buď zvýšený nebo snížený – to závisí na úspěchu, tedy výsledku podnikání. Tiché společenství zaniká po uplynutí doby uvedené ve smlouvě, v případě ukončení podnikání či výpovědí smlouvy.

Proč mít tichého společníka?

Mít tichého společníka je určitě dobré. Hlavně v případě, že svému podnikání skutečně věříte a jediné co vám stojí v cestě jsou finance. Pokud se do tohoto vztahu pustíte, vložte se do rukou odborníků. Existuje mnoho firem, které se tímto zabývají a mají své profesionály v oboru. Pozor, ať nenaletíte podvodným společníkům – i to jde.

© All Right Reserved